ایستگاه شماره شش مدیریت خدمات پسماند                   

 

مسئول ایستگاه : امیر جمالی

 

شماره تماس : 0283378009

 

آدرس ایستگاه :  مینودر – جنب پارک سنگی

 

محدوده خدمات دهی:

بارنگ نارنجی برروی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)