ایستگاه شماره شش مدیریت خدمات پسماند                    

 

مسئول ایستگاه : جواد تقی زاده

 

شماره تماس : 0283378009

 

آدرس ایستگاه :  مینودر – جنب پارک سنگی

 

محدوده خدمات دهی:

بارنگ نارنجی برروی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)