فرایند پذیرش پسماند عادی صنعتی در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار

 

  1. انجام مراحل ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست ایران
  2. iranemp.ir
  3. اخذ تاییدیه عادی بودن نوع پسماند از اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست مبدا و بارگذاری مستندات در سامانه
  4.  
  5. مراجعه به مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار واقع در کیلومتر 25 محور قزوین-بویین زهرا روبروی کارخانه شیشه لیا جهت واریز هزینه دریافت پسماند و اخذ برگه مجوز
  6.  
  7. ارسال پسماند به مجتمع جهت دفن بهداشتی در لندفیل پسماند عادی
  8. تطبیق و تایید کیفیت پسماند ارسالی جهت دفن با پسماند بارگذاری شده در سامانه توسط اداره کل محیط زیست مقصد

   *     شماره حساب : 1006591118 بانک شهر-سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین

              *     شماره تماس مجتمع : 33247276-028 هماهنگی با آقای اسماعیلی