ایستگاه شماره سه مدیریت خدمات پسماند                      

 

مسئول ایستگاه : احمد علی موسی زاده

 

شماره تماس :  02833320309

 

آدرس ایستگاه : بلوار شهید بهشتی جنب زمین ورزشی شقایق

 

محدوده خدمات دهی :با رنگ آبی بر روی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)