ایستگاه شماره چهار مدیریت خدمات پسماند:

 

مسئول ایستگاه : ایوب رحیمی

 

شماره تماس : 02833353746

 

آدرس ایستگاه : بلوار شهید بهشتی بعد از میدان مادر کوچه شهربند

 

محدوده خدمات دهی: با رنگ صورتی پر رنگ بر روی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)