ایستگاه شماره پنج مدیریت خدمات پسماند :

 

مسئول ایستگاه : داریوش زارع

         

شماره تماس : 02833651457

 

آدرس ایستگاه :  پونک -بلوار امیرکبیر –خیابان امیرکبیر ششم

 

محدوده خدمات دهی : با رنگ بنفش رنگ بر روی نقشه مشخص شده است (کلیک کنید)