شرح وظایف کارشناس انفورماتیک و GIS
  • ایجاد و کنترل شبکه داخلی سازمان و راه اندازی اتوماسیون اداری . 
  •  ارتباط از طریق Wireless با مرکز و ارائه اطلاعات درخواستی مرکز از طریق سیستم Wireless .
  •  ایجاد Server اینترنت داخل شبکه و ارائه سرویس اینترنت به همکاران جهت اتقاء اطلاعات مورد نیاز سازمان .
  •  رفع اشکال ، نصب برنامه ، ارتقاء سیستم سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای سازمان بنا به نیاز .
  • تهیه ، تجزیه و تحلیل های GIS مورد نیاز مجموعه سازمان برای برنامه ریزی آینده سازمان .
  • تهیه و بروز رسانی سایر لایه های مکانی  مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند
  • تهیه پایگاه داده مکانی شبکه هدایت آب های سطحی (رودخانه ، چاه ، کانال ، ایستگاه پمپاژ ، پل های رودخانه ای )