قزوين/خيابان نواب جنوبي/تقاطع خيابان امام خميني(ره)/جنب شهرداري منطقه يک/سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين
 
 
Email:pasmand@qazvin.ir
فکس:                                33240730-028
تماس با سازمان:               33240731
                                          33240732
فکس روابط عمومي:         33247462-028
 
 

 

 

 

خواهشمند است نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد .
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.