ریاست بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان ، سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع ، سرمايه ، اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود و هم اكنون اين مسئوليت بر عهده جناب آقاي مهدی امینی(سرپرست) مي باشد.  
 
 

نام و نام خانوادگي:   غلامعباس مهرعلیان

 

ميزان تحصيلات :      مهندسي مکانیزاسیون

 

 

سوابق:             

   سرگروه مناطق شهرداری به منظور انجام ممیزی قزوین

 

    مسئول پیشه وران منطقه 2

  

  نماینده شهرداری منطقه 2 در کمیسون ماده 77

     

معاون فنی و نظارت سازمان مدیریت پسماند

                      

مسئوليت فعلي :  سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين