*اهداف سازمان مدیریت پسماند

 

 سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين ، مديريت پايدار مواد زايد جامد و بازيافت هرچه بيشتر مواد با ارزش از زباله از طريق مصرف كمتر انرژي و كاهش آثار مخرب زيست محيطي را هدف خود قرارداده است.دراين راستا با برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمع آوري و ذخيره سازي، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندهاي عادي را علاوه بر كنترل و اتلاف حيوانات ناقل و هدايت و ساماندهي آب هاي سطحي در دستور كار خود قرارداده است. بهینه سازی و ارتقای مدیریت پسماندهای عادی و جزء  شامل تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع صحیح پسماندهای جامد. برنامه ریزی، طراحی و مدیریت تأمین ماشین آلات مورد نیاز. مشارکت در گسترش همکاری های مردمی و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی. حفظ ایمنی شهری هنگام بارش برف و باران از طریق برف روبی و هدایت آب های سطحی،اقدامات لازم در خصوص حفظ سلامت زیست محیطی شهری .

 

*وظایف سازمان مدیریت پسماند

 

*عناوینی که در بخش اهداف سازمان مدیریت پسماند مطرح می شود به عنوان جزئی از این اهداف برای آگاه سازی شهروندان و مراجعین به سایت نوشته شده است. در واقع این سازمان با گستره ای که دارد اهداف والاتری برای بهبود فضای شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد و برنامه ریزی های لازم برای تحقق این امر و جلب رضایت شهروندان توسط کارکنان و مسئولان متخصص در این حوزه صورت گرفته است. از مهم ترین اهداف مدیریت شهری جلب رضایت شهروندان است که در اولویت امور و هدف اصلی است. امید است با تلاش های فراوان و شبانه روز مدیریت شهر این مهم محقق شده و دیار مینودری همچنان در تمام حوزه های شهری بدرخشد.

 

- مديريت ، نظارت ، طراحي، برنامه ريزي بر امور مربوط به توليد ، ذخيره سازي موقت، جمع آوري ، حمل و نقل، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها از قبيل پسماندهاي خانگي ، اداري ، تجاري و ساختماني با رويكرد تفكيك از مبداء

- احداث واحدها و كارخانجات بازيافت ، پردازش ، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرحها و برنامه ها مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي (استاندارد سازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي ) 

- پيگيري جرايم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضاييه مطابق شيوه نامه هاي مربوطه

- مديريت ، طراحي، برنامه ريزي درخصوص لايروبي لجن رودخانه ها و جوي هاي آبهاي سطحي و چاه هاي جاذب سطح شهر و اتلاف سگهاي ولگرد و حيوانات موذي 

- رفت و روب و تنظيف معابر، كوچه ها ، نهرها به صورت سنتي و مكانيزه و برف روبي در هنگام بارش برف.

-اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهر بر اساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی ،ساماندهی ،مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید ، جمع آوری ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ،پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری ،عمرانی و ساختمانی.

-ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری.

-افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان (شهرداری در زمینه مدیریت پسماندها )

-کاهش تصدی گری و بستر سازی لازم بمنظور مشارکت هرچه بیشتر و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیتهای سازمان با رعایت مقررات مربوطه

-گسترش همکاری های مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی

-جلب رضایت شهروندان

-حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری

-بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید ،ذخیره سازی موقت،جمع آوری ،حمل و نقل ،بازیافت ،پردازش و دفع صحیح پسماندهای جامد و ...