یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

عملیات خاکبرداری 580 هزار متر مکعبی لندفیل بهداشتی شماره2

عملیات خاکبرداری 580 هزار متر مکعبی لندفیل بهداشتی شماره2

عملیات خاکبرداری 580 هزار متر مکعبی لندفیل بهداشتی شماره2

درصد پیشرفت فیزیکی : 22 درصد

زمان اجرای عملیات: آبان 1402

مبلغ قرارداد : 365 میلیارد ریال

تصاویر مرتبط