چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

درختکاری و ایجاد فضای سبز در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار

کاشت نهال پسته و بوته نسترن در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار

در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار فضا سبز ایجاد شده است

موضوع پروژه: اجرای طرح ایجاد فضای سبز در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار

پیشرفت فیزیکی: 100 درصد

سال اجرا: 1402 - تاکنون

مساحت پروژه : 3 هکتار

 

 

 

-در اسفندماه سال 1402 درراستای ایجاد سرزندگی، چشم انداز خوشایند، زیباسازی فضا و ارتقای سطح کیفی محیط در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار براساس خصوصیات خاک ، آب و هوای منطقه ، گونه های گیاهی متناسب و سازگار با محیط  با مقادیر بیش از پنج هزار و 300  اصله نهال و گل زینتی شامل  یک هزار و 300  اصله  نهال پسته ، 3 هزار اصله نهال زبان گنجشک  و همچنین یک هزار بوته گل نسترن  در مساحتی به میزان 3 هکتار کاشته شد .

 

-ارتقای فضای سبز مجتمع  می تواند به عنوان صافی های محیط زیست عمل کند و موجب تلطیف هوای منطقه شود.

 

 - با کاشت گیاهان مذکور که در سال گذشته انجام  شده مساحت فضای سبز مجتمع به بیش از 20 هکتار ارتقا پیدا کرده است .

 

-ایجاد فضای سبز در این مجتمع همواره ادامه دارد. کارکنان از درختان نگهداری می کنند تا با رشد و نمو آن ها بتوان شاهد افزایش سرانه فضای سبز بود و اهداف مشخص شده از اجرای این پروژه محقق شود.

تصاویر مرتبط