دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

توسط سازمان مدیریت پسماند با همکاری مرکز بهداشت شهد بلندیان انجام شد؛

واکسیناسیون و غربالگری فعالان بنگاه های جمع آوری پسماند خشک

امینی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: واکسیناسیون و غربالگری فعالان بنگاه های جمع آوری پسماند خشک توسط ستاد تفکیک زباله از مبدا این سازمان با همکاری مرکز بهداشت شهید بلندیان دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، مهدی امینی رئیس این سازمان افزود: این اقدام با هدف ارتقاء سطح سلامت کارکنان این حوزه و حفظ ایمنی آن ها و شهروندان صورت گرفته است.

وی با اشاره به انجام این اقدام به صورت دوره ای عنوان کرد: کارکنان 46 بنگاه فعال در عرصه جمع آوری پسماند خشک غربالگری و واکسینه شدند.

این مسئول تصریح کرد: در این مرحله تزریق واکسن هپاتیت و دیفتری- کزاز در سه نوبت و انجام آزمایش ایدز و هپاتیت انجام می شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین یادآور شد: بنا بر برنامه ریزی تخصصی مرکز بهداشت شهید بلندیان طی بازه زمانی مشخص روند واکسیناسیون و غربالگری ادامه خواهد داشت.

 

تصاویر مرتبط