پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در ناحیه اسماعیل آباد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین؛ ساماندهی مخازن زباله و جانمایی مجدد و تعمیر آنها، پاکسازی حاشیه رودخانه و سطح معابر از زباله های ساختمانی و لایروبی بستر و حاشیه رودخانه از جمله اقدام این سازمان در ۴۸ ساعت گذشته بوده است.

تصاویر مرتبط