یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

برگزاری جلسه تهیه نرم‌افزار جامع تفکیک پسماند از مبداء

جلسه تهیه نرم افزار جامع تفکیک پسماند خشک از مبداء در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، جلسه همفکری برای تهیه نرم افزار جامع تفکیک پسماندهای خشک قابل بازیافت از مبداء با حضور مقدم سلیمی معاون خدمات شهری ، مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند، اسفندیاری رئیس سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.
از مهمترین مزایای این نرم‌افزار میتوان به تسریع در خدمت رسانی به شهروندان در مورد جمع‌آوری مواد خشک قابل بازیافت، افزایش سرانه تفکیک از مبداء شهر قزوین و بهبود سیمای شهر با حذف زباله گردها اشاره کرد.

تصاویر مرتبط