دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

اتخاذ تصمیمات کارشناسی در جلسه مدیران سازمان مدیریت پسماند در سایت محمد اباد

جلسه ای با حضور مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به همراه تیم کارشناسی این سازمان در سایت پردازش و دفع پسماند محمد آباد جهت بررسی پیشرفت انجام امور و هماهنگی های مربوطه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین : در این جلسه جهت جلوگیری از پراکندگی زباله های سبک ،کاهش خطر حریق های احتمالی ،جلوگیری از دسترسی حشرات و جانواران به زباله ها و جلوگیری از انتشار گاز و بوی نامطبوع لندفیل مقرر شد با هماهنگی سازمان عمران مخلوط ریزی روی لندفیل صورت گیرد و نیز زباله های لندفیل توسط ماشین الاتی مانند بلدوزر تسطیح شوند.

تصاویر مرتبط