سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

مهرعلیان خبر داد :

آغاز طرح آموزش تفکیک پسماندهای خشک از مبدا در ادارات

غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از آغاز طرح آموزش تفکیک پسماندهای خشک از مبدا در ادارات خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با اشاره به آموزش تفکیک پسماندهای خشک از مبدا اظهار کرد: مسئولیت پذیری و مشارکت تک تک شهروندان برای حفاظت از زمین تنها راه پیشگیری از تخریب و آسیب بیشتر به محیط زیست است.

وی افزود :مطابق بند پ ماده 3 آیین نامه نظام مدیریت سبز دستگاه های اجرایی مکلفند پسماند های خود رابه صورت تفکیک شده به سازمان مدیریت پسماند تحویل و گواهی مدیریت پسماند دریافت کنند.

مهرعلیان ادامه داد : در همین راستا طرح آموزش کارکنان ادارات با هدف نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا جهت کاهش تولید زباله در ادارات آغاز شده است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند با اشاره به جزئیات این طرح اظهار کرد : با هماهنگی های انجام شده فاز اول طرح آموزش کارکنان در 41 دستگاه اجرایی و سپس فاز دوم این طرح در 31 اداره زیرمجموعه شهرداری قزوین اجرا می شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم  با اجرای این طرح، راه هایی را برای کم کردن تولید زباله ،نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا و همچنین چگونگی درست انجام دادن وظایف شهروندی در مدیریت پسماند را میان کارکنان ادارات  نهادینه کنیم .

تصاویر مرتبط