چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

به منظور بررسی مسائل کارکنان سازمان صورت گرفت

بازدیدمعاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان مدیریت پسماند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ،سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی به همراه مهران سعیدی، مدیر سرمایه انسانی با هدف بررسی  مسائل و مشکلات نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند و ارائه راهکارهای مناسب، از این سازمان بازدید کردند.

تصاویر مرتبط