یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

حسین عمویی خبر داد :

تزریق نوبت دوم واکسن هپاتیت به پاکبانان و عوامل اجرایی

حسین عمویی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از تزریق نوبت دوم واکسن هپاتیت به پاکبانان و عوامل اجرایی این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین حسین عمویی عنوان کرد: با توجه به مواجهه شغلی پاکبانان با عوامل زیان آور بیولوژیکی و لزوم ارتقاء سطح ایمنی این شاغلین، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، واکسیناسیون نوبت دوم  پاکبانان و عوامل اجرایی در حال انجام است.

وی افزود: تزریق دز اول واکسن هپاتیت به پاکبانان و عوامل اجرایی این سازمان در ماه گذشته صورت گرفته  و دز سوم این واکسن نیز در تیر ماه سال آتی تزریق خواهد شد.

تصاویر مرتبط