چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

شروع عملیات پاکسازی علف های هزر پیاده رو های سطح شهر

حسین عمویی رئیس سازمان مدیریت پسماند از پاکسازی علف های هرز پیاده رو های معابر اصلی شهر قزوین خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ، عمویی گفت :با افزایش دما و گرم تر شدن هوای شهر قزوین عوامل اجرایی ایستگاه های خدمات مدیریت پسماند شهرداری ،طرح پاکسازی علف های هرز پیاده رو های معابر اصلی و بلوار های سطح شهر  را آغاز کردند.

وی افزود : علف های هرز آفات و بیماری ها در بین گیاهان دیگر می باشند و از این رو جهت جلوگیری از این آفات و همچنین حذف زوائد بصری عملیات پاکسازی علف های هرز  انجام می پذیرد.


عمویی اظهار کرد :یکی از دلایل مهم پاکسازی علف های هرز پیاده رو ها جلوگیری از اشتعال آنها است زیرا با فرا رسیدن فصل گرما وجود علف های خشک میتواند باعث آتش سوزی شود.

وی افزود :در این طرح علف های هرز معابر توسط دستگاه حاشیه زن پاکسازی و سپس توسط عوامل اجرایی جمع آوری و رفت و روب می شوند.

تصاویر مرتبط