دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

فضا سازی شهر به مناسبت روز زمین پاک

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به مناسبت فرارسیدن دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک اقدام به فضا سازی شهر نمود

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین: روز زمین پاک  روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است. این روز در بسیاری از شهرهای جهان گرامی داشته می شود .

در همین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین نیز با هدف جلب توجه شهروندان به اهمیت حفظ محیط زیست و گرامیداشت این روز اقدام به فضاسازی در سطح شهر کرد

تصاویر مرتبط