دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين خبر داد؛

جانمايي مخازن ويژه جمع‌آوري پسماند خشک در شهر قزوين

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: براي دستيابي به ميزان مورد انتظار کاهش توليد و بازيافت زباله، مخازن ويژه جمع آوري پسماند خشک قابل بازيافت بزودي و به صورت پايلوت در يکي از خيابان‌هاي شهر نصب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري افزود: در برقراري سيستم‌ها و روش‌هاي جمع‌آوري پسماند در شهر به‌ويژه جمع‌آوري پسماندهاي خشک، سعي بر آن است که گزينه‌هاي مختلفي انديشيده شود و با تلفيقي از روش‌هاي مختلف، حجم زباله‌هاي تفکيک‌شده به حداکثر برسد.
وي افزود: روزانه حدود 11/5 تن مواد خشک قابل بازيافت در شهر جمع آوري مي‌شود که از اين ميزان 53 درصد در مبدا و از طريق مراجعه به منازل دريافت شده است، 3 درصد از مجتمع‌هاي تجاري،آموزشي و ادارات و 44 درصد نيز از طريق ساير سامانه‌ها بوده است.
منتظري با بيان اينکه به رغم تمامي اقدامات صورت گرفته و همکاري بسياري از شهروندان، باز هم مقدار قابل توجهي از پسماندهاي خشک و تر در محل توليد با يکديگر مخلوط شده و به صورت روزانه درون يکي از مخازن مکانيزه نصب شده در سطح شهر تخليه مي شوند.
وي اضافه کرد: پسماندهاي مخلوط موجود در اين مخازن به صورت روزانه از سوي ناوگان مکانيزاسيون خدمات شهري جمع آوري و به مجتمع محمد آباد منتقل مي شود.
منتظري افزود: سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در سال جاري درباره اجراي طرح هاي زيست محيطي و ارائه آموزش به شهروندان برنامه‌هاي متنوعي را در مقاطع مختلف سني طراحي و به اجرا گذاشته است که يکي از اين طرح‌هاي در حال برنامه‌ريزي، طرح جانمايي و نصب مخازن تفکيک در سطح معابر شهر است.
منتظري با اشاره به پايلوت بودن اين طرح در شهر تصريح کرد: اين طرح به صورت آزمايشي بعد از ارائه آموزش‌هاي لازم به کسبه و شهروندان ساکن و فراهم کردن شرايط لازم، در مسير مورد نظر به اجرا گذاشته مي شود.
وي افزود: سعي بر اين است مخازن مذکور با طراحي و رنگ هاي مشخص در کنار مخازن زباله‌تر قرار گيرند تا شهروندان بتوانند براحتي پسماند خشک جداسازي شده را هر شب همزمان با زباله هاي تر از منزل خارج کنند و يا شهرونداني که در حال عبور از مسير مخزن گذاري هستند و پسماند خشکي در اختيار دارند در آن قرار دهند.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين اظهار کرد: امروزه مشاركت مردم در اداره امور شهر، به يك نياز يا ضرورت جدي و اساسي تبديل شده است و يكي از مهمترين چالش‌هايي كه جوامع شهري مدرن با آن مواجه هستند چالش‌هاي زيست محيطي است كه زباله‌هاي شهري يكي از مهمترين آنهاست.
وي در ادامه توضيح داد: سياستگذاري و تدوين برنامه‌هاي آموزشي، اطلاع‌رساني و بسترسازي فرهنگي و نظارت بر حسن اجرا و بعضا اجراي برنامه‌هاي مذکور در سطح شهر از جمله فعاليت‌هاي اصلي اين سازمان است.
وي هدف اصلي اين برنامه‌ها را افزايش درصد مشارکت شهروندان در مديريت پسماند به‌ويژه مشارکت در برنامه کاهش توليد پسماند و طرح تفکيک پسماند در مبدأ، يعني جداسازي، ذخيره‌سازي‌ ، تحويل و جمع‌آوري جداگانه پسماند خشک قابل بازيافت عنوان کرد.
منتظري با اشاره به اينکه تفکيک پسماندها و کم حجم سازي آنها در مبدا را مي توان به عنوان يکي از مهم ترين مراحل مديريت پسماند در شهر عنوان کرد، افزود: مهمترين مزيت اين موضوع جلوگيري از ترکيب پسماندهاي خشک ارزشمند همچون کاغذ و مقوا با پسماندهاي تر است که کاهش هزينه هاي جمع آوري و حمل ، مصرف سوخت و آلودگي محيط زيست را بدنبال دارد.
وي در پايان به اهميت مشارکت شهروندان در اجراي طرح‌هاي سازمان اشاره و خاطر نشان کرد: ايده‌آل مد نظر آن است که زباله تا حد ممکن کم توليد شود و بدنبال آن زباله توليدي با دقت در مبدأ تفکيک شود و جداگانه و به‌موقع و منظم تحويل سيستم جمع‌آوري شود و بدون شک اين مهم  جز مشارکت همه جانبه شهروندان ميسر نخواهد بود.
 
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط