چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

منتظري، مدير عامل سازمان پسماند شهرداري قزوين:

کارشناسان سازمان پسماند رشت از سازمان پسماند قزوين بازديد کردند

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: مدير امور اداري ، مدير اجرايي به همراه تني چند از مسئولين و کارشناسان سازمان مديريت پسماند رشت از سازمان مديريت پسماند بازديد کردند.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري افزود: مدير امور اداري و مدير اجرايي سازمان مديريت پسماند رشت به همراه تني چند از مسئولين و کارشناسان اين سازمان از سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين بازديد کردند و با فرآيندهاي جاري اين مرکز آشنا و از توضيحات کارشناسان آن بهره مند شدند .
وي افزود: دراين برنامه که به مدت 5 ساعت بطول انجاميد، ضمن بحث و مذاکره در خصوص فعاليتهاي جاري سازمان مديريت پسماند در شهر قزوين ، از مراحل اجرايي فعاليت هاي سازمان در سطح شهر نيز بازديد کردند.
منتظري  در ادامه اين برنامه بازديد خاطر نشان کرد: سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين يکي از سازمان هاي مهم شهرداري در زمينه زيست محيطي ورفاه حال شهروندان مي باشد و حضور افراد متخصص و كارشناسان محيط زيست در اين سازمان، قطعا از نقاط قوت آن است.
وي در ادامه تصريح کرد: تيم بازديد کننده در سازمان مديريت پسماند از عملکرد اين سازمان در واحد هاي برنامه ريزي، مالي اداري، فني واجرايي ،كارگزيني ،روابط عمومي و واحددر آمد بازديد بعمل آورد.
اين مسئول در ادامه اين بازديد اظهار کرد: مديريت پسماندها بايد از مبداء توليد يا همان منازل شهروندان انجام گيرد و اينکار مسير نخواهد بود مگر با آموزش و اطلاع رساني مستمر، وي اضافه نمود اگر آگاهي شهروندان نسبت به مقوله پسماند و اثرات و زيانهاي ناشي از عدم رعايت اصولي به ميزان کافي باشد ديگر معضلي بنام پسماند و شيرابه نخواهيم داشت.
وي افزود: در انتهاي اين برنامه بازديد کنندگان به بررسي راهکارهايي جهت استفاده بهينه از تجربيات سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين پرداخته وبرکاربرد اين تجربيات در سازمان مديريت پسماند رشت تاکيد کردند .
مدير اجرايي سازمان مديريت پسماند رشت در خاتمه اين بازديد در ارتباط با تعامل بيشتر بين سازمانهاي متولي پسماند تاکيدکرد و ضمن تشکر از مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين به خاطر ارائه گزارش کامل در خصوص فعاليت هاي مختلف سازمان گفت : تلاش مي کنيم براي هرکدام از موارد، پيگيري لازم در شهر رشت  صورت پذيرد تا ان شالله شاهد افزايش کيفيت و خدمات بهتر در اين شهر نيز باشيم.
پايان پيام.

 

تصاویر مرتبط