سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

منتظري ،مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

دومين دوره آموزشي مديريت پسماند روستايي در قزوين برگزار شد

منتظري مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: دومين دوره آموزشي مديريت پسماند روستايي با حضور اساتيد طراز اول کشور، در آبيک برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين ؛منتظري اعلام کرد: در راستاي اجراي مفاد قانون مديريت پسماندها و آئين نامه اجرايي آن و نيز به منظور حفظ محيط زيست کشور و کاهش آثار زيانبار تجمع پسماندهاي جامد روستايي و عدم مديريت صحيح و بهداشتي آنها دومين دوره آموزشي مديريت پسماند روستايي در آبيک برگزار شد.
وي افزود: نظر به ضرورت آشنايي دهداران و بخشداران با موضوعات مرتبط به حفاظت از محيط زيست  و به منظور مشارکت هر چه بهتر در اين امر، و مديريت صحيح بر پسماندها در روستاهاي استان، برگزاري دوره ها ي آموزشي بخشداران و دهداران استان در دستور کار سازمانها و نهاد هاي مرتبط قرار گرفت.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در ادامه تصريح کرد: اين دوره آموزشي نيز مانند دوره قبل باحضور مديران و کارشناسان سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در سالن اجتماعات فرمانداري آبيک  برگزار شد.

 

تصاویر مرتبط