چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

اولين جلسه کارگروه کنترل سيلاب‌هاي شهري قزوين برگزار شد

اولين جلسه کارگروه کنترل سيلاب‌هاي شهري قزوين به منظور آمادگي دستگاه‌هاي مرتبط جهت مقابله با حوادث احتمالي در محل دفتر مسئول کارگروه کنترل سيلاب‌هاي شهري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ در اولين جلسه کارگروه کنترل سيلاب‌هاي شهري شهرداري قزوين که با حضور نمايندگاني از سازمان هاي عمران، آتش‌نشاني، آب منطقه‌اي، جهاد کشاورزي آبفاي شهري، هلال احمر،باغستان‌ها و مديريت پسماند برگزار شد مجتبي منتظري مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين و مسئول کارگروه کنترل سيلاب‌هاي شهري گفت: بنا بر بخشنامه وزارت کشور ستاد بحران در شهرهاي بالاي صد هزار نفر جمعيت بايد تشکيل گردد  تا در هنگام بروز حوادث به صورت هماهنگ وارد عمل شوند .
منتظري افزود: اين جلسه با هدف بررسي کمي و کيفي اقدامات و آماده سازي تجهيزات مورد نياز در مواقع بحران به منظور تعامل و هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي مرتبط و بررسي موضوعاتي همچون گسترش فعاليت‌هاي اجرايي و چگونگي کاهش مخاطرات  در زمان بارش‌هاي شديد و بروز سيلاب در شهر و همچنين شناسايي نقاط بحران خيز و تقسيم کار و وظايف بين اين دستگاه‌ها برگزار شد.
اين مسئول تصريح کرد:در اين جلسه نقاط حساس و بحران خيزشهر که در هنگام بارندگي باعث اختلال در هدايت آب‌هاي سطحي مي‌شوند شناسايي و براي کاهش مشکل چاره‌انديشي شد. البته درصد قابل توجهي از مشکلات انهار و کانال‌ها در سطح خرد ولي پراهميت اصلاح شده است.
وي اظهار کرد: آب‌هاي سطحي شامل آب حاصل از بارش‌ها، پساب‌ها و رودخانه دائمي و فصلي و مانند آن مي‌باشد که شهرداري قزوين سعي دارد بتواند از روان آب‌هاي حاصل از بارندگي براي تغذيه مجدد سفره‌هاي زيرزميني استفاده کند و علاوه بر اين مقداري از آب را نيز براي مصارف عمومي ذخيره تا مشکل مواجه شدن با حجم زيادي رواناب در فصل بارندگي حل شود.
منتظري افزود: البته معضلاتي نيز وجود دارد که کاهش اين چالش‌ها نيازمند کارگروه‌هاي تخصصي براي کالبد شکافي و چاره‌انديشي اين مشکلات مي‌باشد تا بتوانيم در آينده با توان و پتانسيل بيشتري به مردم خدمت کنيم. وي با بيان اينکه امکانات دستگاه‌هاي شهر محدود است، ادامه داد: آمادگي براي مقابله با بحران از اهميت خاصي برخوردار است و همه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌بايست از قبل براي مقابله با حوادث احتمالي برنامه‌ريزي کنند و با يکديگر تعامل و همکاري داشته باشند.

در ادامه جلسه اعضاي ستاد در مورد کمبودها و امکانات مورد نياز، آمادگي کامل در بارندگي ها ، آموزش واحدهاي اجرايي براي خدمات‌رساني به موقع، استفاده از امکانات و تجهيزات بخش خصوصي در مواقع بحران، مديريت امکانات موجود و تقسيم کار بحث و تبادل نظر کردندو تصميمات لازم اتخاذ شد.

تصاویر مرتبط