سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين خبر داد؛

برگزاري نخستين آزمون سنجش آشنايي با نظارت بر پيمان‌هاي خدمات شهري

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان پسماند شهرداري قزوين گفت: نخستين آزمون جامع مهارت ناظران و کمک ناظران سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين از مفاد پيمان و اسناد واگذاري مناقصات از سوي دستگاه نظارت سازمان در محل دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ مجتبي منتظري افزود: اين آزمون براي اولين بار در سطح کشور و به منظور ارزيابي ناظران و کمک ناظران در اعمال مفاد پيمانهاي خدمات شهري و در راستاي افزايش سطح آگاهي و مهارت افراد ياد شده بر نحوه اجرا و نظارت دقيق و هر چه بهتر برعملکرد پيمانکاران در دانشگاه جامع علمي کاربردي شهرداري قزوين برگزار شد.

وي اظهار کرد: در اين آزمون بيش از 45 نفر از کارکنان سازمان از واحدهاي نظارت ،اجرايي، فني و سازمان  شرکت داشتند.

منتظري با اشاره به اهميت نتايج اين آزمون اظهار کرد: با برگزاري اين آزمون اين امکان فراهم مي شود تا ارزيابي دقيقي نسبت به مهارت فني کارکنان نظارتي  سازمان در موضوع پيمانهاي  خدمات شهري صورت گرفته و علاوه بر امکان ارزيابي اطلاعات فني کارکنان و برنامه ريزي مناسب براي برگزاري دوره هاي آموزشي، زمينه اي براي سنجش ميزان اثر بخشي دوره هايي که تاکنون برگزار شده  نيز فراهم مي‌شود.

وي تاکيد کرد: به طور قطعي کساني که در اين آزمون شرکت کرده و موفق به دريافت امتياز بالا شوند رتبه کسب شده در ارتقاء شغلي و واگذاري مسئوليت هاي ويژه به آنان در سازمان تاثير گذار خواهد بود.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين همچنين از برگزاري اين آزمون در سه مرحله  خبر داد و تصريح کرد: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته اين آزمون  در سه مرحله برگزار خواهد شد و در فواصل برگزاري آن دوره هاي آموزشي برنامه ريزي شده اجرا مي شود.

منتظري در اين خصوص گفت: با توجه به وظيفه اي که بر دوش کمک ناظرين و ناظرين مقيم و عالي سازمان است، داشتن اطلاعات و آگاهي هاي لازم  از مفاد پيمان  و اعمال نظارت مناسب و برخورد مطلوب نه تنها در کيفيت خدمات رساني کمک مي کند و بلکه اهداف و سياست‌هاي سازماني را نيز با همسان سازي ديدگاه ها، ارتقاء خواهد داد.

منتظري در پايان هدف نهايي از انجام اينگونه آزمون ها را افزايش ميزان رضايت شهروندان از ارائه خدمات  سازمان اعلام کرد و افزود: اولويت اول سازمان، جلب رضايت شهروندان در بحث خدمات رساني و ارتقاء سطح مهارت در نظارت ناظرين بوده که مجموعه اين رخدادها ،قطعا بر عملکرد پيمانکاران و در نهايت رضايتمندي شهروندان موثر است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط