شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

امینی خبر داد

پذیرش 255000 تن پسماند در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار

        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین  امینی سرپرست این سازمان اظهار کرد : درسال گذشته 255000 تن پسماند در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار پذیرش گردید که از این میزان 124000 تن وارد فرآیند پردازش شده است.

وی افزود :پردازش زباله ها در کارخانه پردازش با هدف جداسازی مواد قابل بازیافت از سایر مواد صورت میگیرد که توانسته است در این مدت 2800 تن مواد قابل بازیافت را جداسازی و از دفن آنها جلوگیری به عمل آورد

امینی اضافه کرد :سایر مواد شامل مواد آلی ( قابل تجزیه) به سایت کمپوست سازی جهت تولید کود و درنهایت مواد قابل استفاده به لندفیل جهت دفن بهداشتی ارسال می شود 

وی گفت :در سال گذشته برای نخستین بار کود تولیدی با استاندارد 10716مطابقت داشته که می تواند تهدید پسماند را به فرصتی جهت کمک به کشاورزی منطقه و اصلاح بافت خاک تبدیل نماید.

تصاویر مرتبط