شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

طراحی خطوط جدید پردازش زباله در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند  امینی بیان کرد: طراحی خطوط جدید پردازش زباله در مجتمع پردازش و دفع پسماند پاکسار انجام گرفت .

وی افزود : طراحی این خطوط با استفاده از تکنولوژی به روز دنیا با هدف جداسازی حداکثری مواد طراحی گردیده است که از تکنولوژی های نوین در خطوط جدید نسبت به خطوط قبلی می توان به استفاده از کیسه بازکن ها ، سرندهای دیسکی و جداکننده های هوایی اشاره کرد که موجب می گردد میزان مواد دفنی انتهایی خطوط به حداقل ممکن برسد.

تصاویر مرتبط