شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

شيوع بيماري‌هاي مختلف در زباله‌گردها بيشتر است

مجتبي منتظري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: بيماري‌هاي مختلف سرطاني، عفوني، پوستي و قارچي در زباله‌‌گردها بيشتر از ساير اقشار جامعه است که در صورت عدم جلوگيري از فعاليت آنان امکان شيوع اين بيماري‌ها در بين مردم افزايش خواهد يافت.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري افزود: زباله‌‌گردها بدون هيچ گونه آموزش عملي و علمي اقدام به تفکيک زباله مي‌کنند که اين امر باعث شيوع احتمال بيماري‌هاي مختلف سرطاني، عفوني، پوستي و قارچي در زباله‌‌گردها شده است  

وي با بيان اينکه معضلات مربوط به زبالهگردها و بنگاه‌هاي غير رسمي خريد مواد خشک قابل بازيافت در سه دسته بهداشتي، اجتماعي و  زيست محيطي قابل دسته‌بندي است، بيان کرد: پراکندگي زبالههاي اطراف مخازن در طول فعاليت واکاوي زبالهها از سوي زباله‌گردها، رها شدن شيرابه‌هاي زباله‌ها در معابر و جلب حشرات و جانوران موذي، توليد آلاينده‌هاي سمي و سرطان، جاري شدن شيرابه‌ها به جويهاي آب و در نهايت آلودگي منابع آب‌هاي سطحي و زير زميني و ايجاد آلودگي‌هاي صوتي از جمله معضلات زيست محيطي فعاليت زباله‌گردها است.

وي با اشاره به اينکه بيشترين فعاليت زباله‌گردها از سوي مهاجران افغاني صورت ميگيرد، تصريح کرد: براي فعاليت زباله‌گردهاي افغاني نظارت واحدهاي امنيتي مانند نيروي انتظامي و اداره کل اتباع خارجي استانداري قزوين ضروري است چراکه اين امر باعث ايجاد نارضايتي در ميان شهروندان شده است.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين با تشکر از شهروندان در راستاي همکاري خوب با کارگران سازمان مديريت پسماند از آنان خواست تا با تفکيک زبالههاي خود به  تر و خشک، از ارائه مواد بازيافتي خود به اين دسته از زباله‌گردهاي غير مجاز خودداري کنند.

وي اضافه کرد: شهروندان زباله‌هاي خود را راس ساعت 9 شب در مخازن زباله‌ که از سوي اين سازمان در  همه کوچهها، معابر و خيابان‌ها نصب شده است، قرار دهند.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط