یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

مقاله

ايستگاه‌هاي مياني انتقال زباله يكي از اصلي‌ترين نيازهاي شهرهاي بزرگ است

ايستگاه هاي مياني انتقال زباله به عنوان يكي از اصلي ترين نياز هاي شهرهاي بزرگ كه ميزان توليد زباله قابل توجهي دارند به شمار مي‌روند.

 

مقاله: ايستگاه هاي مياني انتقال زباله به عنوان يكي از اصلي ترين نياز هاي شهرهاي  بزرگ كه ميزان توليد زباله قابل توجهي دارند به شمار مي روند . بي ترديد انجام هر نوع فعاليتي توسط انسان در طبيعت به فراخور ماهيت و فرآيندهاي تعريف شده در آن ، آثار كم و بيش قابل توجهي در پي خواهد داشت . بر اين اساس بررسي و انجام مطالعات همه جانبه و در نظر گرفتن كليه پارامترهاي متاثر از انجام هر فعاليت و در نظر گرفتن اثرات مختلف آن غير قابل اغماض مي باشد .

آلودگي حاصل از انتقال مواد زائد جامد در ايستگاه هاي انتقال از معضلات مهم مديريت خدمات شهري مي باشد و بررسي ها نشان مي دهد كه پديد ار شدن اثرات اين مشكل از بارزترين زمينه هاي ايجاد مسائل بهداشتي ، زيست محيطي و اجتماعي در شهرها مي باشد .

مكان يابي ايستگاه هاي مياني ، استفاده از ماشين آلات ، تجهيزات و تكنولوژي هاي مدرن و بكارگيريروش هاي نوين متناسب با شرايط منطقه از جمله پارامترهايي است كه بايد با توجه به امكانات مالي و فني موجود مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد .

ايستگاه هاي انتقال زباله جهت بهبود سيستم حمل و نقل مواد زائد و جامد ايجاد مي شوند و باعث افزايش راندمان جمع آوري زباله ها ، كاهش همه جانبه هزينه هاي حمل و نقل ، كاهش مصرف ارنژي ، كاهش ترافيك  و تسهيل عبور و مرور ، كاهش استهلاك جاده اي  و در نهايت باعث كاهش آلودگي هوا در اثر تردد كمتر ماشين آلات حمل زباله مي شوند . 

عمده ترين اثرات بهداشتي و زيست محيطي ناشي از احداث ايستگاه هاي مياني عبارتند از : آلودگي منابع آب  سطحي و زير زميني ، توليد و انتشار بوي نامطبوع ، آلودگي صوتي در هنگام انتقال زائدات ، تخريب مناظر و چشم اندازها ، پراكنش مواد زائد و جامدات سبك در محيط اطراف ، تجمع حيوانات ، پرندگان ، جوندگان ، حشرات و جانوران موذي و همچنين ايجاد معضلات بهداشتي .

به طور خاص پروژه ايستگاه مياني زباله در كيلومتر 2 جاده قزوين بوئين زهرا از نقطه نظر دسترسي مناسب به برخي امكانات زيربنايي مورد نياز و قرار گرفتن در فاصله منطقي و استاندارد از مناطق مسكوني ، تفريحي و تفرجگاهي و ... و به جهت قرار گيري در مسير نهايي دفن بهداشتي محمدآباد در موقعيت مكاني مناسبي انتخاب شده است .

از نقطه نظر ديگر وجود باغات و زمين هاي كشاورزي در محيط پيرامون ايستگاه مودر نظر و سطح ايستابي بالاي آبهاي زير زميني در منطقه انتخاب شده نسبت به ساير نقاط آبخوان دشت قزوين و همچنين ايجاد چشم انداز نامناسب به دليل پراكنش اشياء و مواد زائد و جامد سبك و انتشار بوي نامطبوع در مجاورت جاده اصلي از جمله پارمترهاي مهمي است كه در احداث ايستگاه  مياني در اين مكان بايد مورد بررسي و ملاحضات همه جانبه قرار گيرد . بخش قابل توجهي از معضلات مورد اشاره با در نظر گرفتن تمهيدات لازم ، اقدامات كنترلي و بكارگيري تكنولوژي هاي مدرن و طراحي مناسب سايت ، قابل كاهش و كنترل مي باشد .

  به لحاظ بالا بودن سطح دستيابي آبهاي زيرزميني در منطقه انتخاب شده و همچنين وجود نهر و كانال آب در مجاورت محدوده مورد نظر و كاربري زمين هاي حاشيه و اطراف سايت مورد نظر كه تماما اراضي كشاورزي و باغات مثمر هستند به گونه اي كه اكثر محصولات توليد شده در اين اراضي به صورت مستقيم به مصرف انسان مي رسد و همچنين آب مورد نياز كشاورزي و شرب مناطق مسكوني پايين دست نيز از منابع آب زير زميني تامين مي شود و هم چنين طبق مطالعات پايه صورت گرفته براي ايستگاه انتقال پسماند قزوين ، در نخستين سال شروع به فعاليت اين مركز روزانه حدود 350 تن زباله جهت تخليه و بارگيري وارد اين ايستگاه خواهد شد و از آنجا كه به طور ميانگين در ايران نزديك به 70 درصد وزن زباله را مواد فساد پذير تشكيل مي دهند كه حاوي رطوبت بالايي نيز هستند ، بنابراين از پتانسيل بالايي جهت توليد شيرابه برخوردار مي باشند . علاوه بر اين روزانه حدود 50 متر مكعب پساب ناشي از شستشوي سكوها و مخازن و ساير مصارف براي ايستگاه مذكور پيش بيني شده است . بنابر مستندات موجود در خصوص آناليز شيرابه جمع آور شده از ماشين هاي حمل زباله ، ميزان COD در حدود 25 تا 30 هزار ميلي گرم در ليتر و ميزان BOD در حدود 16 تا 20 هزار ميلي گرم در ليتر مي باشد ، ميزان فلزات سنگين موجود در شيرابه از قبيل سرب ، كادميوم ، نيكل ، روي ، مس و ... نيز بالاتر از استاندارد خروجي تعريف شده براي فاضلاب مي باشد .

استاندارد تعريف شده براي COD جهت تخليه به چاه هاي جاذب و آبهاي سطحي 100 ميلي گرم در ليتر و براي استفاده در مصارف كشاورزي 100 ميلي گرم در ليتر ، مي باشد . اين استاندارد براي BOD نيز جهت تخليه در چاه هاي جاذب و آبهاي سطحي 50 ميلي گرم و براي استفاده در مصارف كشاورزي 100 ميلي گرم در ليتر مي باشد .

بنابراين با توجه به موارد فوق الذكر ريسك آلودگي منابع آب و خاك در نتيجه نشت و نفوذ شيرابه و پساب ناشي از شستشو بسيار زياد است و جهت كنترل و مديريت اين معضل استفاده از يك سيستم هوازي يا بي هوازي به تنهايي پاسخگوي مشكل نبوده و جهت شكستن ميزان BOD و COD و فلزات سنگين تا حد استاندارد و قابل پذيرش ، نياز به يك سيستم تركيبي و چند مرحله اي شامل تصفيه هوازي ، بي هوازي و شيميايي در كنار هم مي باشد .

?سرپوشيده نمودن محل تخليه و بارگيري پسماندها ؛ استفاده از اين شيوه جنبه هاي متعدد به كاهش اثرات سوء زيست محيطي كمك خواهد نمود و ضمن ممانعت از بروز آلودگي و پيدايش معضلات بهداشتي در محيط ، مانع از ايجاد جلوه هاي ناخوشايند بصري ناشي از پراكنش زباله هاي سبك مي شود ، علاوه بر اين به عنوان پوششي مناسب در هنگام بارش نزولات جوي مانع از تماس بارش ها با مواد زائد جامد شده ، در نتيجه با افزايش توليد شيرابه و تسريع فسادپذيري مواجه نخواهيم شد و همچنين اين پوشش مانع از تابش مستقيم نور خورشيد شده كه در نتيجه كاهش سرعت فسادپذيري ، كاهش توليد شيرابه و بوي نامطبوع را در پي خواهد داشت .

 

 

از ديگر مزاياي سيستم هاي مسقف مي توان به امكان كنترل اجتماع حيوانات ، پرندگان و برخي جانوان اشاره كرد .

?ايجاد سكوها ، كانال ها و شوتينگ هاي مدرن و استاندارد ( سيستم هاي همزمان تخليه و بارگيري ) ؛

بكارگيري اين سيستم هاي همزمان تخليه و بارگيري موجبات تخليه و بارگيري را در مدت زمان بسيار كوتاه تر فراهم آورده و از انباشت و دپوي مواد زائد در ايستگاه و توليد شيرابه بيشتر جلوگيري شده و امكان انتقال بهينه مواد زائد به مركز دفن بهداشتي محمد آباد فراهم مي شود .

?زيرسازي و كف سازي مناسب و با كيفيت و طراحي اصولي سايت امكان پساب ناشي از شستشوي شيرابه را ايجاد كرده و مانع نشت  نفوذ فاضلاب و شيرابه به محيط اطراف بالاخص آبهاي سطحي و زيرزميني منطقه مي شود و بعلاوه از طريق هدايت صحيح اين فاضلاب به مجموعه تصفيه خانه مي توان تمامي فاضلاب و شيرابه توليد شده را تصفيه نمود و در ايجاد و گسترش فضاي سبز در مجموعه مصرف نمود .

?حصار كشي مناسب و ايجاد صفحات حائل و توسعه فضاي سبز و كاشت درختان سازگار با شرايط منطقه كه نياز آبي كمي دارند به منظور شكستن سرعت باد ، بهبود چشم اندازها ، تلطيف هوا و همچنين به كنترل بو و صدا كمك خواهد نمود .

?علاوه بر اين رعايت بهداشت و شستشوي منظم سكوهاي دريافت ، پذيرش و بارگيري زباله و ضد عفوني كردن مداوم سطوح و تجهيزاتي كه با زباله ها در تماس هستند نيز تأثير بسزايي در حفظ بهداشت محيط و كنترل بوي نامطبوع دارد .

با توجه به كليه مطالب فوق الذكر و با وجود مطالعات كامل و از پيش صورت گرفته در جانمايي و انتخاب منطقه مورد نظر و بررسي كامل محدوده از جنبه هاي مختلف زيست محيطي ، بهداشتي و همچنين علي رغم عدم مشمول ارزيابي زيست محيطي   ( EIA ) براي پروژه هاي ايستگاه مياني زباله ، لاكن تهيه پيوست زيست محيطي و بهداشتي جامع نگر قبل از اقدام به احداث اين ايستگاه به لحاظ حساسيت بالاي منطقه انتخاب شده از حيث وجود باغات مثمر ، مزارع كشاورزي ، وجود نهر و كانال آب و بالا بودن سطح ايستايي آبهاي زيرزميني در منطقه انتخاب شده نسبت به ساير نقاط دشت قزوين ، لازم و ضروري به نظر مي رسد.

 

 تهيه و تنظيم تيم كارشناسي خانه مشاركت مردم در سلامت قزوين

 

 

تصاویر مرتبط