چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

دکتر نصرتي شهردار قزوين:

شهرداري قزوين تعصبي نسبت به جايگاه فعلي دفن زباله در مجتمع محمدآباد ندارد

مکان يابي با رعايت تمامي معيارهاي زيست محيطي، اقتصادي، ترافيکي و... توسط نهادهاي مردمي در فرصت مشخص

به نقل از ايرنا دکترمسعود نصرتي در نشست کارگروه ساماندهي پسماندها که با حضور سرپرست معاونت عمراني استاندار و جمعي از مسئولان در استانداري برگزار شد، افزود: براي اين کار به نهادهاي زيست محيطي براي يافتن زمين مذکور يک ماه فرصت جست و جو داده مي شود.

وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به نتيجه بخش بودن برگزاري نشست هاي مربوط به ساماندهي، افزود: شهرداري يک دستگاه اداري نيست و متعلق به مردم و از نهاد خود آنها است و با تمام دستگاه هاي اداري تفاوت دارد.

نصرتي ادامه داد: اگر کاري در شهرداري انجام مي شود به اين معني است که خود مردم در انجام آن دخيل هستند و اگر ايرادي از هر جهت در روند کار شهرداري وجود داشته باشد بايد از طريق خود مردم و به واسطه نمايندگان آنان اصلاح شود.

وي با بيان اينکه در هيچ کجاي کشور تعامل بين مردم و شهرداري به اندازه قزوين پررنگ و محسوس ديده نمي شود، اظهار کرد: شهرداري قزوين با برگزاري طرح هاي جامع و تسهيلي و کمک گرفتن از نظرهاي مردم در کل کشور نمونه اي از مشارکت هاي مردمي را به نمايش گذاشته است.

شهردار قزوين با اشاره به مخالفت برخي با فعاليت جايگاه فعلي دفن زباله، افزود: بايد پرسيد چرا در زمان احداث اين جايگاه در 15 کيلومتري شهر صنعتي ليا تشکل هاي محيط زيستي براي شهرداري اعتراضي را تنظيم نکردند.

وي ادامه داد: شهرداري با هزينه خود در سال 85 تا سال 88 ، 120 ميليارد ريال هزينه خريد و درست کردن جايگاه دفع زباله منطقه مرکزي قزوين را در روستاي محمد آباد به عنوان ششمين شهر کشور انجام داد.

شهردار قزوين گفت: تلاش کرده ايم تا مجتمع دفن زباله محمدآباد کم ترين مشکلات زيستي محيطي را داشته باشد و به محيط زيست منطقه از جمله باغ هاي قزوين آسيبي وارد نکند.
نصرتي با اشاره به حمايت شهرداري قزوين از حفظ باغستان هاي سنتي، تصريح کرد: وزارت کشور در رابطه با حفظ باغستان هاي سنتي قزوين و افتتاح سازمان باغستان ها با شهرداري قزوين مخالفت کرده بود و اين اجازه را با توجه به مسئوليت هاي شهرداري به اين نهاد واگذار ننمود که شهرداري با استفاده از قانون خاصي در هفت سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سازمان را براي حفظ باغستان هاي سنتي قزوين افتتاح نمود بنابراين شهرداري به اهمييت باغستان ها تاکيد زيادي دارد.

وي در پايان گفت: در مورد ايستگاه مخزن زباله که در سال 89 به ميزان يک هکتار تعبيه شد و براي جمع آوري زباله هاي شهري و انتقال به مرکز بازيافت در 25 کيلومتري قزوين در نظر گرفته شده است نيز بايد گفت اين اقدام به لحاظ اقتصادي و صرفه جويي صورت گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط