سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۲

عسگري، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

باغستان‌هاي اطراف شهر قزوين پاکسازي شد

با مشاركت تعدادي از دوستداران طبيعت و سازمان مديريت پسماند، باغستان‌هاي اطراف شهر پاکسازي شد.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: در گامي هماهنگ، برنامه پاکسازي مشارکتي باغستان‌هاي ا طراف شهر با مشاركت تعدادي از دوستداران طبيعت و سازمان مديريت پسماند صورت گرفت.
عسگري افزود: اين حرکت نمادين با هدف ترويج و ترغيب شهروندان به پاکيزه نگه داشتن طبيعت و محيط زيست خود انجام شد و همچنين هدف از اين مشارکت، جمع آوري زباله از حاشيه شهر، توسعه فرهنگ عمومي جامعه، برانگيختن حس طبيعت دوستي و ايجاد منطق طبيعت ياري در سطح شهر بود.
وي بيان كرد: در اين برنامه پاكسازي،سازمان مديريت پسماند بين تمامي شركت كنندگان جهت انجام كار در محيط كاملا بهداشتي دستكش، ماسكو كيسه زباله توزيع و  حاضران را تا پايان مسير همراهي نمود و در پايان نيز تمامي پسماندهاي جمع آوري شده را به جايگاه زباله منتقل كرد.
اين مسوول با بيان اينكه اين گروه از دوستداران طبيعت هر هفته يك مسير را براي پاكسازي انتخاب مي‌كنند، اظهار  كرد: متاسفانه هر روز شاهد از بين رفتن طبيعت و دست اندازي و ويرانگري انسان‌ها در طبيعت و نابودي محيط زيست هستيم. محيط زيست موهبتي الهي است كه به امانت در اختيار ما گذارده شده و وظيفه فرد فرد ماست كه آن را حفظ كرده و به نسل هاي ديگر تحويل دهيم. واين مهم بدون مشارکت همگاني امکانپذير نخواهد بود.
پايان پيام

تصاویر مرتبط