دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۵

مجابي، معاون اداري و مالي شهرداري قزوين خبر داد؛

تشكيل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين در راستاي تامين آتيه كاركنان

صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين در راستاي تامين آتيه و ارتقاء سطح معيشت كاركنان با اخذ مصوبه از شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود.

 

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين گفت: صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين در راستاي باور نمودن درخت رفاهي و تامين آتيه كاركنان و به منظور ارتقاء سطح معيشت و رفاه و همچنين رفع نگراني‌هاي آنان از مشكلات و دغدغه‌هاي هزينه‌هاي جاري و مسائل بازنشستگي و پاسخگوئي به ايشان در دوران مذكور با اخذ مصوبه از شوراي اسلامي شهر در حال تشكيل مي‌باشد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سيد تقي مجابي افزود: افرادي كه تمايل به عضويت در اين صندوق را ندارند، مي‌توانند درخواست انصراف خود را كتبا به حوزه اداري سازمان متبوعه تا 25 آبان ماه سال جاري ارائه نمايند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط