پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

قوامي، رئيس کميسيون محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر قزوين:

کاهش ميزان توليد زباله اصلي‌ترين راهکار کاهش هزينه‌هاي شهرداري قزوين است

سيده منيره قوامي، رئيس کميسيون محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر قزوين گفت: يکي از مهمترين سياست‌ها و اهداف کميسيون محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر قزوين، فرهنگ‌سازي براي کاهش توليد زباله در قزوين است.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ قوامي در بازديد صفري سرپرست شهرداري قزوين، رييس و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين از سيمي تريلر و مجتمع دفن بهداشتي زباله واقع در مجتمع محمدآباد افزود: اين بازديد بر اساس تصميم شورا و در جريان بررسي وضعيت شرکت پسماند "نصر" محمد آباد و با هدف اطلاع از آخرين وضعيت انتقال و دفن زباله شهر قزوين صورت گرفته است .

وي تصريح کرد: با توجه به موقعيت سيمي تريلر در جنوب شهر قزوين و با توجه به استقرار آن در مجاورت مراکز تجاري از يکسو و آرامستان بهشت رضوي از سوي ديگر، انتخاب مکان جديد با وسعت بيش تر در خارج از شهر بايد مورد توجه قرار گيرد.

قوامي با مثبت ارزيابي کردن خدمات سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين يادآور شد: يکي از مهمترين سياست‌ها و اهداف کميسيون محيط زيست و خدمات شهري فرهنگ سازي براي کاهش توليد زباله در قزوين است، چراکه اکنون 30 درصد از هزينه‌هاي شهرداري صرف جمع آوري زباله مي شود، کاري که هيچ گاه براي مديريت شهري سود ده نبوده است، بنابراين براي کاهش اين گونه هزينه‌ها راهي جز کم‌ کردن مقدار توليد زباله باقي نمي‌ماند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط