چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

بيش از 8هزار نفر از غرفه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين بازديد کردند

آرش شايسته نيا، مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: بيش از 8 هزار نفر از غرفه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در اولين جشنواره بزرگ سرگرمي و اوقات فراغت و نمايشگاه دستاوردهاي شهرداري قزوين بازديد کردند.

شايسته‌نيا افزود: در اين جشنواره و نمايشگاه که در محل بوستان بانوان "نرگـــس " و در مدت هفت روز برگزار شد، بازديدکنندگان با حضور در غرفه با چگونگي کاهش توليد زباله، مراحل بازيافت، فعاليت هاي کمپ حيوانات "حامي"، مرکز تفکيک و تبديل پسماند مجتمع محمدآباد، سيمي تريلر آشنا و کارشناسان حوزه آموزش سازمان به سووالات بازديدکنندگان پاسخ داده و در نهايت علاقمندان با شرکت در مسابقه وپاسخگويي به سوالات چهار گزينه اي ، جوايز و هداياي خود را دريافت کردند .

وي با اشاره به استقرار ايستگاه نقاشي در غرفه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: در اين جشنواره و نمايشگاه هزار و 300نقاشي با موضوعات مختلف در حوزه پسماند هاي تر و خشک، تفکيک در مبدا، نظافت شهر، همياري با پاکبانان و حفظ  پاکيزگي شهر از سوي کودکان و نوجوانان خلق و تصويرگري شده است .

شايسته نيا با اشاره به اهدا هديه به تمامي کـــودکان و نوجوانان در ايستگاه نقاشي گفت: تمامي نقاشي ها جمع آوري شده در اختيار کارشناسان و استادان اين هنر قرار گرفته و پس از انتخاب نهايي در قالب کتاب توليد و به علاقمندان توزيع خواهد شد .

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در پايان با اشاره به توليد و عرضه 11عنوان کتاب آموزشي در سال گذشته از سوي واحد آموزش و روابط عمومي سازمان افزود: در سال گذشته 8عنوان کتاب در قطع جبيبي و با موضوعات آموزشي ويژه کودکان ونوجوانان  و  3عنوان کتاب در قطع خشتي و با عنوان " شهر پاک من "  ودر در سه محور " مديريت سبز" ، " مديريت سبز در طبيعت" و " مديريت سبز در خانه " در قالب داستان هايي از زبان کوکان چاپ و منتشر شد ه است .