جمعه ۰۷۷۵/۱۱/۲۲

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

شهروندان قزويني از عملکرد سازمان پسماند رضايت بالايي دارند

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: بر اساس نتايج مرکز 137شهرداري قزوين شهروندان قزويني از عملکرد سازمان پسماند رضايت بالايي دارند.

آرش شايسته‌نيا، مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: در سه ماه آخر سال  گذشته هزار و 487 پيام مردمي از طريق سامانه 137شهرداري قزوين براي پاسخگويي و پيگيري مشکل هاي مردمي به سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين ارسال شده است.

وي افزود: از اين تعداد 30 پيام در حوزه وظايف اين سازمان و يا شهرداري قزوين نبوده و 378 پيام نيز،پيام‌هاي تکراري بوده که پيش از اين کارشناسان اين سازمان آن‌ها را بررسي، پيگيري و اطلاع رساني کرده است.

وي تصريح کرد: از هزار و 77مورد باقي مانده پيام ها که در حوزه کاري اين سازمان بوده است نيز به تعداد هزار و 67 پيام  رسيدگي شده و پاسخ هاي لازم به اطلاع شهرونداني که با سامانه 137 تماس داشته اند، رسيده است .

شايسته نيا با اشاره به رضايتمندي شهروندان از مجموع خدمات ارائه شده از سوي اين سازمان که از طريق سامانه 137رصد گرديده است، خاطر نشان کرد: از تعداد کل پيام‌هايي که در بازه زماني فوق در سامانه 137 به ثبت رسيده است تنها 7 پيام در دست اقدام و بررسي است که 6مورد آن در حوزه امور قنايي و يک پيام نيز در حوزه تخلفات ساختماني است که بلافاصله پس از اخذ نتيجه مورد نظر اطلاع رساني خواهد شد .

 مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در مورد بالاترين و بيش ترين پيام ها در اين مدت تصريح کرد: در اين مدت بالاترين و بيش ترين پيام ها با 41/47 درصد ( 705 پيام ) مربوط به بارش برف، برف روبي ، يخ زدايي و ماسه پاشي بوده است که در نهايت رضايتمندي 78درصدي مردم را به دنبال داشته است .

شايسته نيا افزود: در بخش لايروبي انهار رو باز و سرپوشيده و هم چنين رفع آبگرفتگي و آب افتادگي ميانگين دريافتي پيام ها 16/1 درصد بوده است که نمودار عملکرد در اين بخش ، ميزان رضايتمندي را 68 درصد نشان مي دهد و در بخش نظافت و روفت و روب نيز ميانگين دريافتي پيام روزانه 37/2 پيام است که با توجه به نظارت هاي مستمر و پيگيري هاي مداوم ، ميزان رضايتمندي قريب به 90درصد است .

وي در ادامه با اشاره به ميزان رضايتمندي60درصدي مردم در حوزه امور قنايي، حفاري و بازبيني چاه هاي سطح شهر تصريح کرد: سهم تماس هاي شهروندان در اين حوزه روزانه 33/0درصد است.

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين ميزان رضايت شهروندان را در بخش تفکيک از مبدا و جلوگيري از تخلفات ساختماني و جمع آوري خاک و نخاله را به ترتيب 77و 75 درصد اعلام کرد و افزود: در بخش جمع آوري زباله و ضايعات و با توجه به افزايش چشم گير حجم توليد زباله در اسفندماه تنها 63/3درصد از مجموع پيام هاي دريافتي بوده است .

شايسته نيا سپس به ميزان پيام هاي روزانه در بخش تخلفات شهري اشاره کرد و افزود: سهم اين بخش از کل پيام هاي دريافتي مرکز137 شهرداري قزوين 6/1 درصد در روز بوده است و ميزان رضايتمندي در اين بخش نيز 60 درصد است .

وي در پايان با تقدير از شهروندان در همراهي با مجموعه شهرداري قزوين خاطر نشان کرد: تمام تلاش مجموعه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين تامين رضايت شهروندان است و در اين راه از هيچ کوشش و تلاشي دريغ نخواهد کرد .

تصاویر مرتبط