شنبه ۰۷۷۵/۱۱/۲۳

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

کارگاه‌هاي هنر بازآفريني اشياء فرسوده و کهنه برگزار مي‌شود

آرش شايسته نيا، مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: کارگاه‌هاي هنر بازآفريني اشياء فرسوده و کهنه در سال جاري از سوي واحد آموزش اين سازمان برگزار مي‌شود.

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در حاشيه کارگاه آموزش هنر بازآفريني که در خانه فرهنگ سنجيده برگزار شد، افزود: برگزاري کارگاه‌هاي هنر بازآفريني اشياء فرسوده و کهنه از سال گذشته در برنامه کاري اين مجموعه قرار گرفته است و امسال نيز در خانه‌هاي فرهنگ، مدارس، مساجد و کانون‌هاي فرهنگي برگزار خواهد شد .

وي با اشاره به همکاري بخش خصوصي در برگزاري اين دوره هاي آموزشي گفت: در کارگاه‌هاي آموزش هنر بازآفريني زنان خانه‌دار بعد از فراگيري آموزش‌هاي تئوري و نظري، آموزش هاي عملي را فرا مي گيرند و با لوله هاي دستمال کاغذي، پت ها، شيشه هاي سس و مربا، قوطي هاي خالي و... دست سازه ها خود را خلق مي کنند .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط