سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

منتظري، رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

کاهش توليد زباله بايد به يک فرهنگ همگاني تبديل شود

مجتبي منتظري، رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: کاهش توليد زباله و استفاده مجدد و مفيد از مواد دور ريز قابل استفاده و تفکيک زباله‌هاي خشک و تر از موضوعات مهمي است که بايد به يک فرهنگ همگاني تبديل شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري در اولين جلسه هم انديشي و هم افزايي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين با تشکل هاي مردم نهاد در خصوص آموزش هاي شهروندي با محوريت محيط زيست افزود: با توجه به اين مهم که تشکل هاي مردم نهاد در حوزه بهداشت و حفظ محيط زيست فعاليت مي‌کنند، تشکل هاي مردم نهاد مي‌توانند کمک خوبي در اين حوزه به سازمان مديريت پسماند کنند و با مشارکت خود در حوزه آموزش هاي شهروندي نقش مهمي در افزايش آگاهي مردم  و تلاش در حفظ محيط زيست داشته باشند .

عضو هيات مديره سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين با اشاره به دسته‌بندي کلي پسماندها تصريح کرد: پسماندها در يک دسته بندي کلي شامل پسماندهاي عادي، صنعتي، کشاورزي، بيمارستاني و ويژه است که هرکدام طبق قانون پسماند تعاريف خاص خود را داشته و در جمع آوري، انتقال و بازيافت آن‌ها بايد به نکات خاص خود توجه جدي داشت .

منتظري گفت: پسماند عادي حاصل فعاليت هاي روزمره مردم مانند زباله هاي خانگي است که شامل پسماند تر و خشک است و پسماند تر نيز شامل باقي مانده موادغذايي است که بيشتر در منازل با آن‎ها سروکار داريم که علاوه بر رطوبت و تجزيه پذيري بالا، با شيرابه و بوي نامطبوع همراه است که در صورت مديريت صحيح مي توان براي توليد کود مورد استفاده قرار بگيرد اما در صورت نبود مديريت مي تواند مشکل آفرين باشد .

وي با تقسيم‌بندي پسماندهاي خشک در چهار دسته پلاستيک، فلز، شيشه و کاغذ نيز تصريح کرد: انواع پسماندهاي خشک ديرتر از پسماندهاي تر تجزيه مي شوند و شايد با توجه به جنس آن ها صدها سال در محيط باقي بماند .

منتظري تصريح کرد: مردم مي توانند با رعايت اموري کوچک و حتي استفاده مفيد و مجدد از بسياري موادي که دور ريز شده اند، توليد پسماند را کاهش دهند و اين جا است که نقش آموزش و فرهنگ سازي در جامعه خود را آشکارتر کرده و در اين مسير همکاري تشکل هاي مردم نهاد ملموس مي شود .

رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين تاکيد کرد: تشکل هاي مردم نهاد مي توانند با ارائه ديدگاه هاي خود و همراهي با اين سازمان، ما را در انجام وظيفه خود يعني ارائه خدمات بهتر و بيش تر به مردم ، کاهش توليد زباله ، بازيافت و يا بازمصرف زباله ها کمک کرده و شهر باستاني قزوين را بيش از پيش در رديف شهرهاي خوب کشور از نظر تميزي، زيبايي و کاهش سرانه توليد زباله قرار دهند .

گفتني است؛ در اين جلسه نمايندگان تشکل هاي مردم نهاد از موسسه زيست گستر فدک، کانون طبيعت و انديشه، الموت يار، جنبش سبز استان قزوين، کانون شکار و دوستداران طبيعت قزوين حضور داشتند و با بيان ديدگاه ها و انتظارهاي خود آمادگي خود را براي همکاري با اين سازمان اعلام کردند و مقرر شد اين جلسات به صورت مستمر و در هر ماه برگزار شود.

پايان پيام

تصاویر مرتبط