پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

امینی،سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین خبر داد؛

بهسازی ۲۰ حلقه چاه جذبی در محدوده بازار قزوین

مهدی امینی، سرپرست مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: بهسازی ۲۰ حلقه چاه جذبی برای هدایت آب های سطحی در محدوده کاروانسراها و باراندازهای بازار قزوین در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین؛ وی افزود: این اقدام برای جلوگیری از افکن و ایجاد خسارت های ناشی از آن از ابتدای خرداد ماه سال جاری در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

امینی یادآور شد:  این عملیات تا  پایان بهسازی تمام چاه های باز ادامه خواهد داشت.

این مسئول ادامه داد: در محدوده بازار قزوین تعداد ۸۴ حلقه چاه جذبی جهت هدایت آب های سطحی وجود دارد که ۶۴ حلقه از آن  در سال ۱۳۹۳ و قبل از آن بهسازی شده است.

وی اضافه کرد: این ۲۰ حلقه چاه موجود در کاروانسراها و باراندازها به دلیل محصور بودن چاه و مشخص نبودن مالکیت آن، علیرغم مکاتبات متعدد با حوزه های ذیربط تاکنون بهسازی نشده بود که در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط