پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

در مکان سازمان مدیریت پسماند برگزار شد

✅ نشست مشترک سرپرست سازمان مدیریت پسماند و سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین

نشست مشترک سرپرست سازمان مدیریت پسماند و سرپرست سازمان آتش نشانی در مکان سازمان مدیریت پسماند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین جلسه غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند و قدیر موسی خانی سرپرست سازمان آتش نشانی با موضوع همکاری های دوجانبه در خصوص پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و آموزش عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند در زمینه مهار آتش و کمک های اولیه برگزار شد

تصاویر مرتبط