دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

بررسي موضوعات پسماند در جلسه فوق العاده کمیسیون خدمات شهری

در جلسه فوق‌العاده فوق العاده خدمات شهری که به ریاست زهرا یوسفی و با حضور مهدیه قافله باشی نایب رئیس کمیسیون، وحید مقدم سلیمی معاون خدمات شهری، مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند و اسفندیاری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان مدیریت پسماند برگزار شد، موضوعات حوزه پسماند شهری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، براساس دستور کار کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامي شهر قزوين، نحوه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا مورد بررسي قرار گرفت. 

همچین در این جلسه پروژه احیای جایگاه دفن پسماندهای ساختمانی لیا که برای اولین بار در کشور رخ می دهد تشریح شد. 

پايان پيام 

تصاویر مرتبط