چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

در سازمان پسماند برگزار شد:

جلسه هماهنگی سازمان پسماند با 137

جلسه هماهنگی سازمان مدیریت پسماند و سامانه 137 و در محل سازمان مدیریت پسماند باحضور مدیران دو واحد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، نشست مشترک سازمان مدیریت پسماند و سامانه 137 شهرداری قزوین با حضور غلامعباس مهرعلیان و بابک محمدی سرپرست و قائم مقام سازمان مدیریت پسماند و سعید رحمانی مدیر سامانه 137 برگزار شد. 

این جلسه با هدف تسهیل در انجام امورات شهروندان و پرسنل و رفع موازی کاری ها، در سازمان های شهرداری با سازمان مدیریت  پسماند برگزار شد.

همچنین درخصوص مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان و سایر موضاعاتی که مرتبط با حوزه ی مدیریت پسماند بود تبادل نظر شد. 

پايان پيام 

تصاویر مرتبط