شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

فعالیت دستگاه کف کش جهت پروژه عمرانی

غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از فعالیت کف کش توسط عوامل ایستگاه شماره ۶ جهت پروژه عمرانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین غلامعباس مهرعلیان اظهار کرد:  فعالیت دستگاه کف کش توسط عوامل ایستگاه شماره 6 انجام گرفت.

وی افزود: این عملیات جهت  انجام یک پروژه عمرانی بوده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: این پروژه  عمرانی واقع در اسماعیل آباد قزوین بود.

تصاویر مرتبط