شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

جابجایی دستگاههای نمک پاش مکانیزه از انبار

غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: دستگاه های نمک پاش مکانیزه از داخل انبار نمک واحد موتوری جابه جا شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین اظهار کرد :
جابه جایی دستگاه  های نمک پاش مکانیزه از داخل انبار نمک  واحدموتوری وتخلیه و پاکسازی  کامل نمک موجود درانبار صورت گرفت.

وی افزود : توسط لودر پیمانکار نیز دپو درمحوطه موتوری انجام شد.


سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت : دپو نمک ها به منظور آسیاب وخرد کردن نمک های کلوخ شده است.

تصاویر مرتبط