شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

موتور های آب خودمکش آماده سازی شدند

غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت : موتورهای آب خودمکش آماده سازی و آزمایش شدند.

غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت : موتورهای آب خودمکش آماده سازی و آزمایش شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین غلامعباس مهرعلیان اظهار کرد:

آماده سازی وآزمایش موتورهای آب خودمکش ۶ اینچ دیزل انجام گرفت.


وی افزود: انجام این عملیات توسط نیروهای واحد موتوری سازمان بوده است.

تصاویر مرتبط