شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

مسیر آب میدان خلیج فارس لايروبی شد

غلامعباس مهرعلیان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از لايروبی مسیر آب میدان خلیج فارس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین غلامعباس مهرعلیان اظهار کرد : با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و به منظور کاهش آلودگی ها لايروبی مسیرها به صورت مستمر انجام می شود.

وی افزود : در راستای جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و آلودگی مسیر آب میدان خلیج فارس لايروبی شد.

تصاویر مرتبط