شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

پسماند در روزی که گذشت (29 شهریور)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، اقدامات صورت گرفته در روز 29 شهریور توسط عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به شرح ذیل است :

 خیابان شیشه چی با توجه به برگزاری مراسم  به صورت کامل توسط عوامل ایستگاه 2 رفت روب و شستشو شد.


 فعالیت جنتکس در شب گذشته سطح ایستگاه 2


 شستشوی انهار سطح ایستگاه 2 توسط تانکر آب سازمان


 با توجه به اتمام پروژه پیاده رو سازی ضلع شمال خیابان امام  (ره) و بنا به درخواست شهروندان و کسبه محل شستشوی پیاده راه توسط عوامل ایستگاه 2 صورت گرفت .

 شستشوی میدان مرکزی تره بار قزوین بنا به درخواست هیئت امناء میدان هم اکنون  توسط ایستگاه 2در حال شستشو با خودروی جنتکس است.
 

مسیر آب جاده بهشت فاطمه لايروبی شد.

جمع اوری ضایعات و پسماند و همچنین رفت و روب میدان نیز انجام شد .

 رودخانه میر صراف لايروبی شد.

تصاویر مرتبط