شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

نصرتي، شهردار قزوين:

افتخارات شهر قزوين نتيجه مشارکت و همدلي در مديريت شهري است

تعريف و اجراي بيش از 4هزار ميليارد تومان پروژه در شهر قزوين نتيجه مشارکت و همدلي مديريت شهري در چند سال اخير بود.

 

شهردار قزوين گفت: تعريف و اجراي بيش از 4هزار ميليارد تومان پروژه در شهر قزوين نتيجه مشارکت و همدلي مديريت شهري در چند سال اخير بود.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي در دومين نشست هم انديشي با مديران و کارشناسان شهرداري قزوين افزود: افتخاراتي که شهرداري قزوين در چند سال اخير به دست آورده است حاصل مديريت متحد شهري بوده که توانست اهداف خود را محقق کند.
وي بيان کرد: اگر در شهرداري قزوين موفقيتي حاصل مي‌شود نتيجه فعاليت گروهي همه کارکنان است.
نصرتي با بيان اينکه مديريت شهري با همدلي و مشارکت ثروتي را به وجود آورده که توانست بر اساس آن شهر قزوين را متحول و پروژه هاي شاخص را اجرايي کند، گفت: از ابتداي فعاليت مديريت خود اقدامات روبنايي و زيربنايي بر اساس نياز شهر در دستور کار قرار گرفت.
اين مقام مسوول بيان کرد: در چند سال اخير پروژه‌هاي شاخص در راستاي توسعه گردشگري در شهر قزوين اجرايي شده است.
وي افزود: همه کارکنان مي‌توانند معرف خوبي براي فعاليت‌هاي شهرداري قزوين باشند و اين مهم حتي در توسعه گردشگري تاثير خواهد گذاشت.
شهردار قزوين با اشاره به اجراي پروژه‌هاي شاخص در شهر قزوين از جمله احداث تقاطع ها، برج ها، کارخانه آسفالت، لندفيل، دهکده طبيعت، شهربازي، تله سي يژ و احداث 16 بوستان گفت: شهر قزوين با شعار مديريت متحد شهري طي 5 سال روند رو به پيشرفتي داشته است.
وي بيان کرد: نگاه اين است که راه طولاني در مسير تحول شهر قزوين داريم و بايد موفقيت‌هاي بيشتري حاصل شود.
نصرتي افزود: در چند سال اخير با اجراي پروژه هاي شاخص در شهر قزوين کيفيت اجراي پروژه‌ها براي مديريت شهري بسيار مهم بود و در اولويت کاري قرار داشت.
وي بيات کرد: براي ايجاد همدلي و مشارکت در بين کارکنان شهرداري اقدامات رفاهي خوبي انجام شد تا انگيزه مشارکت ارتقاء پيدا کند.
نصرتي افزود: براي توسعه شهر قزوين از تجربيات کلان شهرها استفاده شد و اين مهم تاثير بسزايي در توسعه شهر قزوين داشت.
اين مقام مسوول ادامه داد: شايعات مجموعه را از رسالت اصلي خود منحرف مي کند و نبايد بگذاريم شايعات مانع پيشرفت کاري ما شود.
شهردار قزوين تصريح کرد: نبايد با سهل انگاري فضاي شايعات در شهرداري قزوين ترويج پيدا کند و با مشارکت و همدلي بايد نگراني کار در بين کارکنان از بين برود.
وي به برنامه‌هاي سال جاري اشاره و بيان کرد: انتخاب قائم مقام براي هر معاونت، تهيه و تصويب چارت سازماني، تقويت حس تعلق بيشتر بين کارکنان، برقراري ارتباط با مجموعه شهري،تغيير شکل و محتواي پيام شهر، انتشار پيام هاي فرهنگي هدفمند از جمله برنامه هاي سال جاري خواهد بود.
نصرتي افزود: بايد همدلي و مشارکت بين کارکنان چند برابر شود و کوچکترين اشتباهي مانع حرکت توسعه شهر قزوين نشود.
اين مقام مسوول بيان کرد: در شهرداري قزوين بايد از سنتي حرکت کردن پرهيز شود و از تجربه ساير شهرها استفاده شود.
وي تصريح کرد: بايد در شهرداري قزوين حرف هاي بين المللي زده شود و سرعت توسعه شهر قزوين چند برابر شود.
نصرتي بيان کرد: در سال جاري بايد برگزاري هقته قزوين بر اساس نامگذاري سال جاري باشد و مبادله فرهنگي با ساير استان ها داشته باشيم.
وي گفت: بايد گردشگري قزوين توسعه پيدا کند تا براي شهر قزوين توليد ثروت شود.
وي در پايان بيان کرد: 26 مرداد کنگره ملي سيد آزادگان شهيد ابوترابي در شهر قزوين برگزار خواهد شد و تلاش شود که اين کنگره يکي از رويدادهاي بزرگ شهر قزوين باشد.
پايان پيام   

 

تصاویر مرتبط