دوشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

منتظري، مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين هشدار داد؛

پسماندهاي عفوني تهديدي براي سلامت شهروندان قزويني

عدم نظارت مناسب و کنترل ويژه سازمان نظام پزشکي بر مراکز درماني،آزمايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها علت اصلي مخلوط شدن پسماندهاي عفوني با زباله‌هاي عادي شهر و به خطر افتادن سلامت شهروندان است.

 

 

مجتبي منتظري، مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: عدم نظارت مناسب و کنترل ويژه سازمان نظام پزشکي بر مراکز درماني،آزمايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها علت اصلي مخلوط شدن پسماندهاي عفوني با زباله‌هاي عادي شهر و به خطر افتادن سلامت شهروندان است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ منتظري با بيان اينکه برخي زباله‌هاي بيمارستاني و مراکز درماني در شهر با رعايت اصول بي‌خطر سازي، جمع آوري و تحويل نمي‌شود، افزود: پسماندهاي توليد شده در برخي از مراکز بهداشتي و درماني و کلينيک‌ها به دليل ماهيت بيماري‌زايي يکي از مهمترين منابع بالقوه انتشار بيماري بشمار مي‌آيند و اين نوع پسماندها که در حدود 1تا 2درصد از زباله‌هاي شهري را تشکيل مي‌دهند از نظر بهداشتي بسيار حايز اهميت است و بر اساس برآوردها حدود 630 نوع ماده شيميايي و دارويي در بيمارستان مصرف مي‌شود که 300 نوع آن سمي است.
وي اظهار کرد: براي مديريت اصولي زباله‌هاي عفوني و جلوگيري از ايجاد بيماري‌هاي ناشي از اين نوع زباله ها بر اساس يک دستورالعمل جهاني زباله هاي عفوني (که با کد C و رنگ ظرف زرد و علامت مخصوص عفوني مشخص هستند )بايد به صورت اختصاصي توسط کلنيک ها و مراکز بهداشتي و در ماني جمع آوري شوند و پس از بي خطر سازي توسط دستگاه اتو کلا و به سازمان‌هاي مسئول تحويل داده شوند.
منتظري ادامه داد: براي اجراي صحيح اين دستورالعمل در جمهوري اسلامي ايران قانونگذار در ماده 7 و 13 قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي آن به صراحت اشاره کرده است که بي خطر سازي پسماند هاي عفوني به عهده توليد کننده است و پس از بي خطر سازي شهرداري‌ها جمع آوري آنها را برعهده خواهند داشت و متاسفانه برخي زباله هاي عفوني مراکز درماني و مطب ها همچنان در کنار زباله هاي خانگي ديده مي شود که اين موضوع نگراني هايي را در مجموعه شهرداري به دنبال داشته است.
وي تاکيد کرد: متاسفانه مشکل امحاي زباله‌ها و پسماندهاي عفوني مراکز درماني و درمانگاهي به طور کامل حل نشده است، چراکه بيمارستان‌ها اقدامات اوليه بي خطر سازي را انجام داده‌اند اما برخي کلينيک ها،‌ مراکز درماني و درمانگاه ها بلاتکليف هستند و مي‌طلبد که سازمان نظام پزشکي به اين موارد توجه ويژه داشته باشد، چراکه ميلياردها تومان براي درمان مردم هزينه مي‌شود اما به اين مسئله که به عنوان پيشگيري بسيار حائز اهميت است توجه چنداني نشده است.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند در ادامه افزود: در قانون مديريت پسماندها بر بي‌خطر کردن پسماندهاي عفوني تاکيد شده و بر اساس قانون مديريت پسماند شخص يا سازمان توليدکننده اينگونه پسماندها موظف به بي‌خطر کردن آنها هستند و به استناد ماده 11 قانون مديريت پسماند تمام مراکز توليدکننده پسماندهاي ويژه و زباله‌هاي عفوني پزشکي بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي عفوني و پر خطر از زباله‌هاي عادي و همچنين امحاء و بي خطر سازي آنها با روشهاي مهندسي اقدام کنند.
اين مسوول گفت: همچنين به استناد ماده 13 قانون مديريت پسماند مخلوط کردن پسماندهاي پزشکي با ساير پسماندها، تخليه و پخش آن‌ها در محيط و استفاده و بازيافت از اين نوع زباله‌ها ممنوع است و مراکز توليدکننده چنين زباله‌هايي موظف به جداسازي اين نوع زباله‌ها از مبدا و استفاده از سطل‌ها و کيسه‌هايي با رنگ مشخص و نيز توجيه کارکنان خود نسبت به خطرات اين زباله‌ها هستند، اما گويا اين قوانين براي شهر ما وضع نشده اند و ما شاهد مخلوط شدن آن‌ها با زباله‌هاي عادي هستيم. دليل اين بي‌توجهي‌ها چيست؟.
وي اضافه کرد: چرا در اين سال‌ها تعدادي از مراکز درماني، کلينيک‌ها و آزمايشگاه‌ها نسبت به اين موضوع اهتمام نداشته‌اند و مسئوليت نظارت بر دفع غيراصولي زباله‌هاي عفوني با چه نهادي است؟ در پاسخ به اين سوال‌ها.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند اعلام کرد: نحوه انتقال زباله‌هاي عفوني توسط مراکز درماني در شهر مشکلات زيادي دارد و بدون شک سازمان نظام پزشکي متولي اصلي اين موضوع به شمار ميآيد و ضروري است دانشگاه علوم پزشکي نظارت و کنترل لازم را در نحوه امحاء زبالههاي مراکز درماني داشته باشد ولي متاسفانه بارها شاهد تخليه و مخلوط شدن پسماندهاي عفوني با زباله‌هاي عادي شهر هستيم که سازمان نظام پزشکي بايد پاسخگوي اين موضوع باشد.
وي اضافه کرد: عليرغم تصويب قانون استفاده از دستگاه امحاي زباله، هنوز بعد از گذشت سال‌ها برخي از مراکز درماني و آزمايشگاه ها از وجود اين دستگاه محروم هسنتد و حجم بالاي زباله‌هاي خود را با مخلوط کردن با پسماند هاي عادي و يا سوزاندن از بين مي‌برند.
منتظري بيان کرد: اگر در ساعات پاياني شب سري به مخازن زباله مقابل مراکز درماني، آزمايشگاه‌ها، دندان‌پزشکي‌ها، تزريقاتي‌ها و … بزنيد، با کيسه‌هاي مشکي رنگي مواجه مي‌شويد که پر از زباله‌هاي عفوني است که مسوولين اين مراکز درون مخازن زباله مي‌ريزند و با اختلاط زباله‌هاي عفوني با زباله‌هاي عادي فاجعه‌اي بزرگ را رقم مي‌زنند.
وي علت اصلي اين معضل مراکز درماني، دندانپزشکي‌ها، آزمايشگاه‌ها، تزريقاتي‌ها و… را هزينه امحاء دانست و گفت: اينکه متاسفانه بسياري از واحدها به‌خاطر هزينه بي‌خطرسازي زير بار آن نمي‌روند!! امري که به قيمت جان انسان‌ها تمام مي‌شود.
وي گفت: پسماندهاي عفوني حاوي عوامل بيماري‌زاي فراواني هستند که احتمال انتقال آلودگي در آن‌ها بالاست،در اين خصوص حساسيت حوزه نظارتي سازمان نظام پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي بسيار زياد بوده و در واقع برخورد با متخلفان نيز در مرحله اول بايد توسط اين دو حوزه صورت گيرد.
منتظري با اعلام اينکه به اين مراکز اخطار داده شده است اما هنوز اقدامي انجام نشده است، خاطر نشان کرد: با توجه به اصل پيشگيري قبل از درمان، بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني نيازمند توجه جدي متوليان امر بالاخص پزشکان و سازمان نظام پزشکي است که خود بيش از هر کسي به خطرات اين نوع پسماند و جنبه تهديد کننده سلامت انسانها و محيط زيست واقف هستند.
وي ادامه داد: با توجه به رسالت سازمان‌هاي مديريت پسماند و قانون مديريت پسماند (ماده 16) در صورت ادامه ارتکاب جرم در زمينه مخلوط کردن پسماند هاي خطرناک با پسماند هاي عادي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين مرتکبين به اين قانون شکني را به محاکم قضايي معرفي خواهد کرد.
اين مسئول در پايان افزود: از دانشگاه علوم پزشکي انتظار مي رود با نظارت ،کنترل و برخوردهاي لازم نسبت به حل و فصل موضوع و جلوگيري از انتشار آلودگي اينگونه پسماند ها در سطح شهر اقدام لازم را به عمل آورد و با متخلفان طبق ضوابط برخورد کند.
وي با اشاره به دو دوسته تقسيم بندي زباله‌هاي مراکز درماني گفت: دسته اول که در حدود 57 تا 90درصد پسماندهاي مراکز درماني را تشکيل مي‌دهند زباله‌هاي عادي هستند و اين دسته به روش‌هاي اختصاصي جمع آوري و دفع نياز ندارند و با زباله هاي عادي شهري جمع آوري و دفع مي شوند.
منتظري ادامه داد: 10تا 25درصد مابقي که حاوي مواد عفوني و ترکيبات سرطان‌زا، شيميايي و دارويي هستند در دسته پسماندهاي خطرناک و ويژه هستند که به روش‌هاي خاص جمع آوري و دفع نياز دارند اگر چه دسته دوم بخش کوچکي از پسماند هاي مراکز بهداشتي و درماني را تشکل مي دهد که اين پسماندها با زباله‌هاي عادي مخلوط شوند کل زباله را به عفوني و خطرناک تبديل خواهد کرد.
اين مسوول اضافه کرد: زباله هاي عفوني حاوي انواع مختلف باکتري‌ها و ويروس‌هاي بيماري‌زا هستند که از مهمترين آنها مي‌توان به ويروس‌هاي هپاتيت( Bو c ) ويروسHIV اشاره کرد که از طريق اشيا تيز و برنده موجود در زباله به راحتي قابل انتقال هستند بنابر گزارش سازمان جهاني بهداشت استفاده از سرنگ ها رها شده آلوده به اين عوامل بيماري‌زا در سال 2000 ميلادي باعث ايجاد 21 ميليون بيماري هپاتيت 2، Bميليون هپاتيت C در جهان شده و 260 هزار نفر هم آلوده به ويروس HIV شده اند.
پايان پيام